Pages

/NE/ USPJEŠNOST MIROVINSKIH MISIJA UN
/NE/ USPJEŠNOST MIROVINSKIH MISIJA UN
Sandra Telenta
Ovaj rad razrađuje temu uspješnosti i neuspješnosti mirovnih misija. Počevši od Lige naroda, koja nije uspjela u svom naumu održanja mira i sprječavanja sukoba, pa do osnutka nove organizacije – Ujedinjenih naroda. Povelja Ujedinjenih naroda, kao temeljni dokument, detaljno, a najviše kroz VI i VII poglavlje, predviđa rješavanje sporova i očuvanje mira. Kroz primjere nekoliko mirovnih misija u svijetu i na području Republike Hrvatske raspravlja se o (ne)uspješnosti mirovnih...
CARINSKA SLUŽBA REPUBLIKE HRVATSKE S POSEBNIM OSVRTOM NA CARINSKU POLITIKU EUROPSKE UNIJE
CARINSKA SLUŽBA REPUBLIKE HRVATSKE S POSEBNIM OSVRTOM NA CARINSKU POLITIKU EUROPSKE UNIJE
Marinela Golik
Carine su instrument vanjske trgovine koji postoji od davnina, a mogu se definirati kao porez koji se naplaćuje na uvoz, izvoz ili provoz kroz teritorij neke države. Carine pripadaju skupini neizravnih poreza. Carinska uprava ustrojena je na način: Sektori u Središnjem uredu, područni carinski uredi, carinski uredi, granični carinski uredi. Dubrovački carinski statut predstavlja jednu od najstarijih izvornih carinskih knjiga u Europi; „Liber statutorum doane". 1991. godine, dana...
CARINSKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE
CARINSKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE
Matea Bolanča
Carine su jedan od najstarijih poreznih oblika, a plaćaju se na svu robu koja se uvozi. Carine spadaju u dio poreznog sustava svake države. Carine se ubrajaju u skupinu tzv. neizravnih poreza. Prema Općem poreznom zakonu carine su oblik javnog davanja, odnosno novčano davanje koje se plaća pri uvozu i izvozu. Temeljna značajka carinskog sustava je provođenje nadzora nad robom koja prolazi carinskim područjem. Za nesmetano odvijanje trgovine potrebno je regulirati carinski sustav....
CARINSKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE
CARINSKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE
Antonija Dželalija
Sve države na svijetu imaju vlastite javne prihode od naknade za uvoz robe iz drugih zemalja preko vlastitih granica, odnosno carine. Pojam carine je u ekonomiji i pravu države poznata od još od antičkih vremena i kroz povijest mijenja svoj oblik i prilagođava se pravnom poretku države, ali nikad se u potpunosti ne gubi. Štoviše, u dobu unija i različitih saveza igra ključnu ulogu u kontroli protoka robe unutar gospodarstava te štiti više od samo jedne države. Prema tome, osim...
Carinski sustav Republike Hrvatske
Carinski sustav Republike Hrvatske
Mario Karaman
Na početlku ovoga diplomskoga rada pisao sam o carinskom sustavu u republici hrvatskoj. Carine spadaju u najstarija davanja javna koja se oduvijek koriste kao izvor prihoda jedne države. Carine se naplaćuju prilikom prometa robe preko carinske granice. Zatim sam pisao o poslovima carinske službe, te o ustrojstvu. Poslove carinske službe su poslovi utvrđivanja, naplate i nadzora carinskih davanja trošarina, posebnih poreza, provedba carinskih mjera provjere uvoza tvari kao i drugi...
Digitalizacija javne uprave u Hrvatskoj
Digitalizacija javne uprave u Hrvatskoj
Rosa Vučković
Rad ne sadrži sažetak.
Dobra uprava kao nova upravna doktrina
Dobra uprava kao nova upravna doktrina
Matea Rako
Rad ne sadrži sažetak.
E-UPRAVA
E-UPRAVA
Branka Gulan
UvoĎenje informatičke tehnologije i informatizacija sustava u globalu, preduvjet je odrţivosti sustava i praćenja procesa suvremenih informacijsko-komunikacijskih trendova. Informacijsko doba postavlja uvjet praćenja suvremenih trendova, implementaciju i konstantno unaprjeĎenje sustava, odnosno svih procesa i poslova javne uprave da bi se optimiziralo poslovanje i učinilo ga se efikasnijim. U hrvatskoj javnoj upravi se u nedovoljnoj mjeri koriste rješenja ICT-a. Stoga su potrebni...
E-UPRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
E-UPRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mario Slišković
Rad ne sadrži sažetak.
EUROPSKI PARLAMENT
EUROPSKI PARLAMENT
Katarina Tomek
Europski parlament važan je forum za političke rasprave i donošenje odluka na razini EU-a. Zastupnike u Europskom parlamentu izravno biraju glasači u svim državama članicama. Zastupnici zastupaju interese glasača pri izradi zakona EU-a te osiguravaju da ostale institucije EU-a rade na demokratski način. Uloga europskog parlamenta je izravno izabrano tijelo EU-a sa zakonodavnom, nadzornom i proračunskom odgovornošću Parlament ima 705 članova koji u zapravo poslanici u Europskom...

Pages